PHÍ ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU

Uỷ thác nhập khẩu là khi người mua hàng không đủ điều kiện chuyên môn, điều kiện nhập khẩu hoặc không muốn đứng tên trên hồ sơ nhập khẩu nên uỷ thác cho một bên thứ 3 đứng tên trên hồ sơ nhập khẩu và làm các thủ tục nhập khẩu thay mình.

Việc  thu phí ủy thác giúp doanh nghiệp nhận uỷ thác chi trả cho nhân sự làm việc, chi trả các chi phí liên quan đến xử lý các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến các cơ quan nhà nước trực tiếp quản lý.

Mức phí ủy thác xuất nhập khẩu : 5% tổng giá trị đơn hàng.